อัพเดตราคา 2019

ราคาค่าเรียน - ภาษาอังกฤษ ประเทศนิวซีแลนด์
ราคานี้คำนวณเฉพาะค่าเรียน

คำนวณในเรตเงิน 1 NZD = 20 บาท
(อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 22 ตุลาคม 2019)
 3 เดือน(12 สัปดาห์)6 เดือน (24 สัปดาห์)1 ปี (48 สัปดาห์)
AEA - Auckland English Academy62,400115,200220,800
AIS - Auckland Institute of Studies72,000120,000240,000
ABC College of English99,600177,600355,200
Aspire 2 International-Auckland72,000134,400249,600
Aspire 2 International-Christchurch62,400120,000230,400
Abacus-Auckland52,800105,600211,200
Abacus-Christchurch57,600115,200230,400
AEI - Alpha Education Institute-Auckland60,000110,400220,800
AEI - Alpha Education Institute-Christchurch56,400110,400220,800
Campbell-Auckland,Wellington86,400165,600302,400
Mount Muanganui Centre-Tauranga81,000162,000300,000
Kiwi English Academy68,000124,000272,000
Language International89,000169,100338,200
LSNZ - Language School New Zealand 78,000134,400259,200
Worldwide school of English84,000136,800268,800
Nelson English Centre87,600160,800321,600
NZLC-New Zealand Language Centre-Auckland, Wellington67,200129,600259,200
Southern Lakes English College-Queenstown70,800132,000240,000
Dominion English73,200139,200278,400

Leave a Reply