บทความแนะนำประเทศนิวซีแลนด์

new-zealand-325621_1920

 ระเทศนิวซีแลนด์ (11 ชม เดินทางโดยเครื่องบิน).

ระเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็กที่มีประชากรเพียง 4 ล้านคน ซึ่งมีประชากรแกะมากกว่าคนซะอีก โดยในเรื่องนี้ทำให้นิซีแลนด์เป็นที่รู้จักและถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งทำให้นิวซีแลนด์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ปกครอง ที่ต้องการส่งบุตรหลานเพื่อไปเรียนด้านภาษาอีกทั้งประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาประจำชาติอีกด้วย

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับที่ 4 ของโลก คนส่วนใหญ่เป็นมิตรกับชาวต่างชาติ ชอบพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนที่มีวัฒนธรรมต่างกัน มีความเสมอภาคไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ และศาสนา ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ และยังมีชนพื้นเมือง อย่างชาวเมารีที่เป็นเอกลักษณ์ ดำเนินชีวิตกันแบบเรียบง่าย และรักสงบ

เมืองหลวงคือ Wellington (เวลลิงตัน) แต่เมืองที่เป็นที่รู้จักกัน

มากที่สุดคือ Auckland (โอ๊คแลนด์)

ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตอนเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเป็นเมืองที่มีความศิวิลัยเป็นที่สุด และยังมีประชากรมากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

นอกจากนี้ Christchurch ( ไครสต์เชิร์ช ) ยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะทางใต้ เป็นเมืองแห่งสวนดอกไม้ และการศึกษา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สภาพภูมิอากาศ มี4 ฤดูกาล ได้แก่

ฤดูร้อน☀ ธันวาคม-กุมภาพันธ์

ฤดูใบไม้ร่วงมีนาคม-พฤษภาคม

ฤดูหนาว❄?มิถุนายน-สิงหาคม

ฤดูใบไม้ผลิ?? กันยายน-พฤศจิกายน

WeLoveStudy

Find Course

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *